0913 320 38 48

اصفهان، کنارگذر شرقی خیام

کفپوش

f7-3311

کد محصول:f7-3311

کف‌پوش به رویه‌ها و لایه‌هایی که بر روی کف یک ساختمان یا هر مکان دیگر پوشانده شود کفپوش می‌گویند. کفپوش‌ها در شاخه‌ای از صنعت به نام کفسازی کاربرد دارند.

ریشه انگلیسی کفپوش (pavement) از کلمه لاتین pavimentum به معنی کف یا سطح کوبیده شده یا منفجر ani, به روشپیاده رو قدیمی فرانسوی می‌باشد. معنای کف/سطح کوبیده شده ، قبل از تبدیل شدن آن به یک کلمه انگلیسی منسوخ شده بود

اشتراک گذاری برای دوستان خود :